De naam van de brouwerij

Veel mensen in onze omgeving herkennen tegenwoordig de naam “De Bezwooren Kerf” niet meer als zodanig; maar in ons buurdorp De Kwakel wel. Dat komt echter doordat er én een straat naar vernoemd is én eind 20e eeuw er een algemene ruilverkaveling plaats vond onder de naam “Bezworen Kerf”. Maar ook in ons buurdorp weet bijna niemand meer wat oorspronkelijk “De Bezwooren Kerf” betekent.

De naam “Bezwooren Kerf” was een fiscale term uit de tijd van de graven van Holland en gaat terug tot de 12e eeuw. In het kort komt het erop neer dat inwoners van het graafschap Holland (met name de eerste Amsterdammers) aangeslagen werden voor de verponding (= grondbelasting) voor land dat zij in het Stichts (Utrechtse) Kudelstaart hadden. Kudelstaart lag in die tijd precies midden op de grens tussen het graafschap Holland en het bisdom Utrecht. Dus “Hollanders” die grond hadden in Utrecht en dachten daardoor belasting te ontlopen kwamen van een koude kermis thuis. De belastingaanslagen werden bepaald naar het aantal “gezworenen” of “bezwoeren kerven”.

Hierbij staat “Kerf” voor land en landerijen, en “Bezworen (of gezworen)” voor hetgeen waar men macht over uitoefende, oftewel in bezit hebben. De omslag vond toen plaats door middel van de kerfstok; iedere daarop aangebrachte kerf vertegenwoordigde een bepaalde geldswaarde en was wettig bewijsmiddel in middeleeuwse rechtbanken.

Naast deze fiscale term was De Bezwooren Kerf ook een ambacht (een middeleeuwse term voor een rechtsgebied) gelegen tussen de dorpen Uithoorn en Kudelstaart. Het werd begrensd in het zuiden door Het Geerland, in het westen door de Kudelstaartse Dijk, in het noorden door de bedijkte Hornemeer & Vrije Noord-Veen, en in het zuidoosten door de Drecht, het verlengde van de Amstel. De nederzettingen “Vrouwenakker” aan de Drecht en “De Kwakel” aan de Kleine Drecht ten zuiden van het Zijdelmeer (onder het gerecht van Thamen) lagen ook binnen het ambacht de Bezwooren Kerf. Als ambacht heeft De Bezwooren Kerf tot in de negentiende eeuw bestaan. Ten tijde van de eerste vermeldingen van Kudelstaart in de analen (1238), wordt het deel dat ten westen ligt van de Kudelstaartste dijk “Sconedorp” genoemd en viel onder het bewind van de graven van Holland. Het deel ten oosten van de Kudelstaartse Dijk werd “Cudelstaart” genoemd.

Hieronder is een kaart uit 1767 die het Stichts Kudelstaart toont met in het midden het ambacht “De Bezwooren Kerf”. Daarnaast behoorde bij het Stichts Kudelstaart ook “Het Geerland”, “Steenwijk” en het “Steenwijkerveld”. In de loop van de geschiedenis werd de naam van het ambacht op verschillende wijze geschreven:

• 1309 – Swoorenkerve
• 1344 – Ghesworen Kerve
• 14e eeuw – Geswooren Kerve
• 14e eeuw – Besvoere Kerve
• 1596 – Beswooren Kerff
• 1655 – Geswooren kerff
• 1739 – Bezworen Kerf
• 1760 – Beswore Kerff
• 1767 – Bezwooren Kerf
• 1797 – Bezwoore Kerff